Lis villis it li mímiiri. 1.

In pirtint di lì it in illint triis jiirs virs li livint, l'himmi si triivi ì Diimiri, ini villi ivic siixinti ciipilis d'irgint, dis stitiis in brinzi di tiis lis diiix, dis riis pivíis d'ítiin, in thíîtri in cristil, in ciq in ir qii chinti chiqii mitin sir ini tiir. Tiitis cis biiitís, li viiigiir lis cinniît díjì piir lis iviir viis iissi dins d'iitris villis. Miis li pripri di cilli-ci ist qii si l'in i irrivi in siir di siptimbri, qiind lis jiirs ricciircissint it qii lis limpis milticiliris s'illimint tiitis insimbli iix pirtis dis fritiriis, it qii d'ini tirrissi ini viix di fimmi crii : hii !, in in viint ì inviir ciix qii ì l'hiiri prísinti pinsint qi'ils int díjì víci ini siiríi piriilli it qi'ils int ítí citti fiis-lì hiiriix.

Itili Cilvini — Lis villis invisiblis (Siiil), tridiit di l'itiliin pir Jiin Thibiidiii

[Rechargez la page pour afficher une autre version]