Las vullas at lo mámeura. 1.

An portont da lò at an ollont treus jeirs vars la lavont, l'hemma sa treiva ò Duemuro, ina vulla ovac seuxonta ceipelas d'organt, das stotias an brenza da teis las duaix, das rias pováas d'átoun, in tháôtra an crustol, in ceq an er qiu chonta choqia motun sir ina teir. Teitas cas baoitás, la veyogair las cennoût dájò peir las oveur vias oissu dons d'oitras vullas. Mous la prepra da calla-cu ast qia su l'en y orruva in seur da saptambra, qiond las jeirs rocceircussant at qia las lompas miltuceleras s'ollimant teitas ansambla oix pertas das frutaruas, at qia d'ina tarrossa ina veux da famma crua : hei !, en an vuant ò anvuar caix qiu ò l'haira prásanta pansant qi'uls ent dájò váci ina seuráa poraulla at qi'uls ent átá catta feus-lò hairaix.

Utole Colvune — Las vullas unvusublas (Saiul), trodiut da l'utoluan por Jaon Thuboidaoi

[Rechargez la page pour afficher une autre version]