Rosnur aco ssattoùra aps noecouns loetcue spala r'un nii óloolatp : usu tananu utaperoiti, pupéliuresóa cos api tetroìru cu taer (...) sellul paon rier lrupner, ac nante'oo louricu tûnu : s'art ci rôse uar, n'ecc li nêre norna, saas se tuoni c'ulp ssec cuer à noor ce rûre, pe nratcoa les cetlaeut tiurootp lnanco, cus noarursenoec lo raltotlnarl nset seul ì soor ù to rae ceet iscenuirt, in olpnenl urocn, luipoctateu, luc saalc c'elt lrun to tûte nepto (...).

Soastup Tasap, Otnàpos n'accuran (íp. Casisáo)

[Rechargez la page pour afficher une autre version]